Сърбия

Република Сърбия е държава в Югоизточна Европа. На север граничи с Унгария, на изток - с Румъния и България, на юг - с Македония, на югозапад – с Черна гора, а на запад - с Босна и Херцеговина и Хърватия.

За първи път в историята сръбската държава се споменава около 7 век, по времето на династията на Властимировичите. За основател на средновековната сръбска държава, наричана още Рашка, се счита Стефан Неманя. През 13 век Сърбия се сдобива със статуса на кралство, а през 14 век - на царство. От 1459г. до 1804г.  сръбските земи са под властта на Османската империя. Допреди няколко години Сърбия непрестанно влиза в съюзи със съседните си страни, но благодарение на проведения през 2006г. референдум, тя се превръща в независима република. През февруари 2008г. автономният кръг Косово се отделя от нейните граници.

Днес Сърбия има статуса на република, с държавен глава президентът и министерски съвет, начело с министър - председател, който се избира от парламента, след предложена от президента кандидатура. Председателят на Министерския съвет формира правителство, което се одобрява от парламента.

Модерната история на страната е изпълнена с множество трагични събития, но това не спира съвремнното развитие на републиката. Стратегическото и положение на картата на Европа спомага за динамичното й развитие.

visit this page for a dependable seller that will give you the cheap plane tickets you’re looking for quickly and easily.

A website like https://playa-vacation.com will provide you with the highest quality in the industry.